Opti Digital Green Challenge – sport na rzecz planety

Prawie rok temu – w czerwcu 2021 roku – zaprosiliśmy przedstawicieli branży Ad Tech i wydawców do udziału w naszym pierwszym Green Challenge i zaproponowaliśmy im uprawianie sportu w szczytnym celu. Jaki był tego cel? Wsparcie – poprzez chodzenie, bieganie i jazdę na rowerze – pozarządowej organizacji działającej na rzecz ochrony oceanów i ekosystemów morskich o nazwie: Sea Shepherd. 

W tym roku nasze ekologiczne wyzwanie rusza ponownie. Najpierw jednak podsumujmy to, co udało nam się zrobić za pierwszym razem.

Miesiąc na realizację wyzwania #OptiDigitalChallenge

Po wielu miesiącach izolacji spowodowanej pandemią COVID-19 nadszedł czas, abyśmy wszyscy zjednoczyli się we wspólnej sprawie. W czerwcu 2021 roku postanowiliśmy zorganizować Opti Digital Green Challenge, ekologiczne wyzwanie sportowe, w ramach którego pokonane kilometry zamienialiśmy na darowiznę dla Sea Shepherd, jednej z najbardziej zaangażowanych w ochronę oceanów pozarządowych organizacji na świecie. 

Uczestnicy korzystali z aplikacji Squad easy i mieli 30 dni na spacery, bieganie i/lub jazdę na rowerze, aby łącznie uzyskać prawie 40 000 kilometrów, czyli dystans równy okrążeniu świata. Powstało blisko 30 drużyn, których członkowie chcieli zarówno zdobyć jak najwięcej punktów dla naszej planety, jak również zająć pierwsze miejsce: Manta Rays, Goliath Groupers, Octopuses, Penguins, The Rate card Flagship, Zebra Sharks, i wiele innych. Jak dało się zauważyć, motywem przewodnim pierwszego wydarzenia było morze. 

Poprosiliśmy firmę Le Maillot Français, aby pomogła nam w realizacji tego wyzwania, produkując w 100% francuskie, ekologiczne koszulki sportowe z odpadów plastikowych, przetworzonych na nici morskie.

183 uczestników i pokonany dystans 30 000 kilometrów

183 uczestników wycisnęło siódme poty w szczytnym celu. Nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji! Uczestnicy pokazali pełne zaangażowanie w to cenne wyzwanie. Niektórzy z nich wykazali się nie lada zacięciem sportowym, aby znaleźć się w gronie najbardziej utytułowanych drużyn, w tym nasz lojalny partner Rate card, który zajął pierwsze miejsce. 

Zdjęcia wszystkich uczestników można znaleźć na Instagramie pod hashtagiem: #OptiDigitalChallenge

Z zakładanych 40 000 kilometrów pokonaliśmy imponujący dystans 30 000 kilometrów, czyli: 

 • 53 maratony
 • trzykrotność Tour de France
 • i prawie dwukrotność długości Wielkiego Muru Chińskiego

Dzięki temu wspaniałemu osiągnięciu sportowemu przekazaliśmy organizacji pozarządowej Sea Shepherd 4 000 euro wsparcia i przyczyniliśmy się do ochrony ekosystemów morskich. 

Swoją działalność Sea Shepherd koncentruje na trzech głównych obszarach: 

 • Protestuje oraz aktywnie i pokojowo interweniuje w przypadkach bezprawnego niszczenia życia i ekosystemów morskich.
 • Ujawnia nadużycia oraz niezrównoważone i nieetyczne praktyki, które niszczą życie morskie i integralność ekosystemów morskich, poprzez alarmowanie mediów i opinii publicznej.
 • Kształtuje świadomość na temat żywotnego związku między nami a morzem poprzez działania w ramach festiwali, szkół, konferencji, wystaw, publikacji, filmów itp.

Widzimy się w czerwcu na Opti Digital Green Challenge #2

Możecie być pewni, że to nie jest nasze ostatnie słowo! Wyzwanie powraca. Tym razem zamierzamy osiągnąć 40 000 km, a może nawet więcej… Jesteście gotowi podjąć wyzwanie? Szczegółowe informacje oraz bezpłatną rejestrację możecie znaleźć tutaj.

Jakie dane należy analizować, aby zmaksymalizować zyski z reklamy?

Rozwój branży AdTech sprawia, że niezbędna staje się analiza wielu danych w celu zrozumienia i optymalizacji wyników reklamowych. Aby w pełni z niej skorzystać, niezbędne jest narzędzie, które może gromadzić i centralizować kluczowe wskaźniki. Jednak korzystanie z wielu narzędzi sprawia, że zadanie analizy wyników staje się bardziej złożone. Dlatego w Opti Digital, nasz dashboard umożliwia wydawcom scentralizowany wgląd w ich kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźnik oglądalności (viewability), poziom konkurencji kupujących (stawka oferty), presja reklamowa, eCPM zasobów i RPM stron (przychód na 1000 wyświetleń stron). 

W tym artykule przedstawimy szczegółowo 5 wskaźników KPI, które należy analizować, aby zoptymalizować monetyzację.

1- Oglądalność (Viewability)

W obszarze programmatics (reklamy programatycznej) reklamodawcy płacą za wyświetlenie, a nie za kliknięcie. Dlatego też marki preferują miejsca o wysokiej oglądalności (viewability).

Aby poprawić ten KPI, dane muszą być analizowane w sposób granularny: według stron i według powierzchni reklamowej, tak aby zidentyfikować miejsca, w których należy poprawić oglądalność (viewability).

5 wskaźników KPI które należy analizować
Źródło: Dashboard dla wydawców z wykorzystaniem mediów zanonimizowanych

W powyższym przykładzie widać wzrost wskaźnika oglądalności (viewability) od 18 września, po przeniesieniu powierzchni reklamowej. Zgodnie z naszym zaleceniem wydawca przeniósł reklamę znajdującą się w stopce, umieszczając ją nieco wyżej, nad ostatnim akapitem. W ciągu kilku dni optymalizacja ta zaowocowała wzrostem eCPM o prawie 30%. Należy zauważyć, że zasoby kwalifikują się do określonych kampanii, gdy średni wskaźnik oglądalności (viewability) powierzchni w ciągu ostatnich 7 dni spełnia kryteria kupujących rozwiązania programatyczne. Wyjaśnia to opóźnienie między wzrostem oglądalności (viewability) a eCPM.

Poza przenoszeniem bloków reklamowych wskaźnik oglądalności (viewability) można również poprawić, konfigurując mechanizm lazy loading (opóźnione ładowanie reklam), który będzie wywoływał serwer reklamowy tylko wtedy, gdy użytkownik zbliży się do danej przestrzeni. Wreszcie, doskonałym sposobem na zwiększenie wskaźnika oglądalności (viewability) jest dodanie reklam „przyklejonych” na dole lub na górze ekranu. 

Aby dowiedzieć się, jak zoptymalizować oglądalność, przeczytaj nasz artykuł.

2- Poziom konkurencji kupujących

Korzystając z danych dostępnych w scentralizowanym narzędziu, można ocenić poziom konkurencji między kupującymi Prebid i Google w ostatecznej aukcji serwera reklam. 

Im silniejsza konkurencja wśród kupujących, tym bardziej wzrasta eCPM. W rzeczywistości Prebid stymuluje aukcje Google Ad Exchange. Ważne jest jednak, aby wybierać tylko tych partnerów, którzy zapewniają wartość dodaną. W tym celu radzimy naszym wydawcom przeprowadzać testy A/B:

 • Jeśli zauważysz, że partner nie wnosi żadnej wartości dodanej (do RPM strony), a oferuje bardzo mało, usuń go, ponieważ najprawdopodobniej spowalnia on Twoją witrynę.
 • Jeśli zauważysz, że wskaźnik uczestnictwa partnerów jest zbyt niski, podłącz nowych SSP do swoich aukcji.
5 wskaźników KPI które należy analizować
Źródło: Demonstracja dashboard’u wydawcy

Powyższa grafika przedstawia poziom konkurencji wśród kupujących nagłówki. Niebieski obszar „nie dotyczy” (not applicable) odnosi się do aukcji, w których jedynym licytującym jest Google AdExchange. W Opti Digital dbamy o to, by ten segment był jak najmniejszy, aby uzyskać poziom konkurencji wśród kupujących wystarczający do stymulowania eCPM.

Obejrzyj film o konkurencji wśród kupujących

3 – UX i presja reklamowa

Trzeci wskaźnik, który należy uważnie monitorować, to presja reklamowa. Wartość ta nie powinna być zbyt wysoka, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkownika. Z drugiej strony, gdy gęstość reklamy jest zbyt niska, oznacza to dla wydawcy realną utratę zysków. 

Dlatego w pierwszej kolejności należy zmierzyć liczbę powierzchni reklamowych zintegrowanych na każdej stronie oraz liczbę wyświetleń, które faktycznie z nich wynikają (na podstawie opóźnień w ładowaniu, odświeżania reklam, przewijania stron przez użytkowników itp.). Na przykład jeśli widzisz tylko jedno wyświetlenie na stronie, upewnij się, że jest to spowodowane strategią, a nie błędem technicznym, który należy jak najszybciej naprawić. 

Od 2021 r. Core Web Vitals są jednym ze wskaźników, które Google bierze pod uwagę przy indeksowaniu naturalnym, a także ergonomii mobilnej i bezpiecznym przeglądaniu. Wśród CWV, wynik CLS jest obliczany na podstawie wszystkich elementów witryny, które generują przeskakiwanie treści, w tym reklam. Obniżenie wyniku CLS (Cumulative Layout Shift) dla reklam jest konieczne, aby poprawić indeksowanie, a tym samym potencjalnie zwiększyć liczbę wizyt i wyświetleń. W tym celu korzystne jest zarezerwowanie minimalnej wysokości dla każdej powierzchni reklamowej w oparciu o rozmiary zawarte w każdym bloku reklamowym, co zapewni stabilność stron i ograniczy przeskakiwanie treści.

4 – eCPM zasobów

Wskaźnik wypełnienia określa liczbę reklam wyświetlanych przez serwer reklamowy na 100 możliwości wyświetlania. Jest to jeden z najczęściej stosowanych wskaźników oceny jakości zasobów.

Istnieje jednak jeszcze bardziej precyzyjny wskaźnik KPI niż współczynnik wypełnienia czy eCPM (efektywny koszt tysiąca wyświetleń): eCPM zasobów. Wskaźnik ten mierzy stosunek przychodów wygenerowanych przez wszystkie dostępne zasoby, w tym zasoby sprzedane i niesprzedane. Dane te są szczególnie przydatne przy określaniu dolnego progu cenowego. 

eCPM zasobów = przychód/możliwości wyświetlania (sprzedane + niesprzedane) x 1000

Na przykład możesz mieć wskaźnik wypełnienia bliski 100%, ale bardzo niski eCPM (od sprzedanych wyświetleń), lub odwrotnie – bardzo wysoki eCPM, ale wskaźnik wypełnienia na poziomie zaledwie 20%. 

Aby ułatwić podejmowanie decyzji, Opti Digital radzi wydawcom, aby zwiększyli swoje ceny minimalne, aby zmaksymalizować eCPM zasobów

Nasze zespoły pracują obecnie nad modułem optymalizacji cen minimalnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

5 – RPM stron

RPM stron to przychód na tysiąc wyświetlonych stron. Jest to następstwo wszystkich innych wskaźników: presji reklamowej, współczynnika wypełnienia, konkurencji wśród kupujących, oglądalności (viewability) itp. Umożliwia on przegląd efektywności strategii monetyzacji reklam.

RPM stron = (liczba wyświetleń x eCPM każdego wyświetlenia) / liczba wyświetlonych stron x 1000

Optymalizacja wszystkich KPI wymienionych w tym artykule poprawi zatem wskaźnik RPM stron, czyli innymi słowy zwiększy rentowność reklamy.

Zrozumienie, analiza, optymalizacja: Opti Digital Publisher Dashboard umożliwia wydawcom maksymalizację przychodów z reklam w sposób iteracyjny, z podejściem „Test and Learn” (testuj i wyciągaj wnioski), dzięki wykorzystaniu danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego narzędzia, zapraszamy do obejrzenia serii filmów objaśniających.

Aby uzyskać prezentację lubuzyskaniu spersonalizowaną poradę, prosimy o kontakt.

Bilans roku i cele na 2022

Monétisation éditeurs 2022

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zespół Opti Digital ciężko pracował, aby pomagać wydawcom optymalizować monetyzację treści. Oto przegląd najważniejszych wydarzeń z mijającego roku i perspektywy rozwojowe na rok kolejny.

2021 to…

Rozwój naszego rozwiązania 360°

Większa zwinność i wydajność pracy naszej technologii reklamowej dla wydawców! Nasz zespół korzysta z naszego własnego tag managera na co dzień. To narzędzie wyposażone w liczne funkcjonalności takie jak zarządzanie rozmieszczeniem reklam, regulacja rozmiaru, obsługa partnerów uczestniczących w aukcjach, inteligentne odświeżanie, ładowanie opóźnione, rezerwowanie miejsca pod kątem optymalizacji wskaźnika CLS czy automatyczny dobór układu strony, który pozwala uzyskać layout maksymalizujący zyski reklamowe wydawcy.

Ponadto dopasowaliśmy naszą ofertę do aktualnych ram prawnych, dzięki czemu mamy do zaproponowania rozwiązania monetyzacyjne w trybie cross-consent jak Google Limited Ads albo Opti Digital Ad Server alias ODAS, opracowane przez nas rozwiązanie typu consentless.

Ekscytujące spotkania z wydawcami, grupami medialnymi i adminami

Mimo trudnego kontekstu sanitarnego i związanych z nim ograniczeń Opti Digital z przyjemnością spotkał się z Wami podczas kilku europejskich wydarzeń branżowych. Była to okazja, aby wymienić się doświadczeniami i wrażeniami oraz poznać Wasze potrzeby, dzięki czemu możemy tworzyć rozwiązania, które odpowiadają Waszym oczekiwaniom. Nasz przedstawiciel ds. kontaktu z wydawcą w Polsce odwiedził ostatnio Katowice, by spotkać się z lokalnymi wydawcami.

Z kolei w październiku zorganizowaliśmy nasz pierwszy Poranek Wydawcy we Francji! Z przyjemnością spotkaliśmy się z wydawcami mediów i internetowych stron ogłoszeniowych z Lyonu i okolic, aby przy rogalikach wymienić się spostrzeżeniami na temat najbardziej palących zagadnień z zakresu SEO i reklamy oraz najnowszych innowacji spod znaku Opti Digital. Jesteście zainteresowani takim wydarzeniem w Polsce? Nie wahajcie się dać nam znać 😉

Zasilenie wyspecjalizowanego zespołu

W ciągu roku nasz zespół podwoił swoją liczebność. Od Céret przez Barcelonę, Madryt i Wrocław po Lyon ekipa Opti Digital liczy już 18 specjalistów w swoim fachu, którzy jak nigdy wcześniej są przygotowani, aby u boku wydawców stawić czoła wyzwaniom, które niesie ze sobą nowy, 2022 rok.

W tym roku dołączyli do nas m.in.:

 • nowi przedstawiciele ds. kontaktu z wydawcą, aby rozszerzać nasz zakres działania poza Francję, zwłaszcza w Polsce i Hiszpanii;
 • nowe talenty w naszym zespole technicznym z siedzibą w Polsce, aby rozwijać nasze rozwiązania i nadawać kształt innowacjom jutra;
 • Data Scientist, aby przy udziale sztucznej inteligencji sprawić, by nasze rozwiązania stały się jeszcze skuteczniejsze.

Nasze cele na rok 2022:

Choć rok 2021 obfitował w punkty zwrotne, 2022 również zapowiada się ekscytująco. Czekają nas liczne przedsięwzięcia, wśród nich:

 • jeszcze bardziej zaawansowana automatyzacja wykorzystania naszych danych przy udziale sztucznej inteligencji;
 • lepsze wykorzystywanie danych własnych wydawców i unikalnych ID;
 • wprowadzenie dynamicznego systemu określania ceny minimalnej na podstawie szeregu kryteriów;
 • optymalizacja UX naszego rozwiązania do monetyzacyji reklam wideo in-stream w technologii header bidding;
 • organizacja spotkań online oraz obecność na wydarzeniach branżowych w Polsce i w innych krajach Europy;
 • wzmocnienie naszych lokalnych więzi biznesowych, zwłaszcza za pośrednictwem IAB Polska.

2021 W obrazach

Potrzebujesz więcej informacji o naszych rozwiązaniach albo interesują Cię aktualne oferty pracy? Skontaktuj się z nami!