Opti Digital Green Challenge – sport na rzecz planety

Prawie rok temu – w czerwcu 2021 roku – zaprosiliśmy przedstawicieli branży Ad Tech i wydawców do udziału w naszym pierwszym Green Challenge i zaproponowaliśmy im uprawianie sportu w szczytnym celu. Jaki był tego cel? Wsparcie – poprzez chodzenie, bieganie i jazdę na rowerze – pozarządowej organizacji działającej na rzecz ochrony oceanów i ekosystemów morskich o nazwie: Sea Shepherd. 

W tym roku nasze ekologiczne wyzwanie rusza ponownie. Najpierw jednak podsumujmy to, co udało nam się zrobić za pierwszym razem.

Miesiąc na realizację wyzwania #OptiDigitalChallenge

Po wielu miesiącach izolacji spowodowanej pandemią COVID-19 nadszedł czas, abyśmy wszyscy zjednoczyli się we wspólnej sprawie. W czerwcu 2021 roku postanowiliśmy zorganizować Opti Digital Green Challenge, ekologiczne wyzwanie sportowe, w ramach którego pokonane kilometry zamienialiśmy na darowiznę dla Sea Shepherd, jednej z najbardziej zaangażowanych w ochronę oceanów pozarządowych organizacji na świecie. 

Uczestnicy korzystali z aplikacji Squad easy i mieli 30 dni na spacery, bieganie i/lub jazdę na rowerze, aby łącznie uzyskać prawie 40 000 kilometrów, czyli dystans równy okrążeniu świata. Powstało blisko 30 drużyn, których członkowie chcieli zarówno zdobyć jak najwięcej punktów dla naszej planety, jak również zająć pierwsze miejsce: Manta Rays, Goliath Groupers, Octopuses, Penguins, The Rate card Flagship, Zebra Sharks, i wiele innych. Jak dało się zauważyć, motywem przewodnim pierwszego wydarzenia było morze. 

Poprosiliśmy firmę Le Maillot Français, aby pomogła nam w realizacji tego wyzwania, produkując w 100% francuskie, ekologiczne koszulki sportowe z odpadów plastikowych, przetworzonych na nici morskie.

183 uczestników i pokonany dystans 30 000 kilometrów

183 uczestników wycisnęło siódme poty w szczytnym celu. Nie spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji! Uczestnicy pokazali pełne zaangażowanie w to cenne wyzwanie. Niektórzy z nich wykazali się nie lada zacięciem sportowym, aby znaleźć się w gronie najbardziej utytułowanych drużyn, w tym nasz lojalny partner Rate card, który zajął pierwsze miejsce. 

Zdjęcia wszystkich uczestników można znaleźć na Instagramie pod hashtagiem: #OptiDigitalChallenge

Z zakładanych 40 000 kilometrów pokonaliśmy imponujący dystans 30 000 kilometrów, czyli: 

 • 53 maratony
 • trzykrotność Tour de France
 • i prawie dwukrotność długości Wielkiego Muru Chińskiego

Dzięki temu wspaniałemu osiągnięciu sportowemu przekazaliśmy organizacji pozarządowej Sea Shepherd 4 000 euro wsparcia i przyczyniliśmy się do ochrony ekosystemów morskich. 

Swoją działalność Sea Shepherd koncentruje na trzech głównych obszarach: 

 • Protestuje oraz aktywnie i pokojowo interweniuje w przypadkach bezprawnego niszczenia życia i ekosystemów morskich.
 • Ujawnia nadużycia oraz niezrównoważone i nieetyczne praktyki, które niszczą życie morskie i integralność ekosystemów morskich, poprzez alarmowanie mediów i opinii publicznej.
 • Kształtuje świadomość na temat żywotnego związku między nami a morzem poprzez działania w ramach festiwali, szkół, konferencji, wystaw, publikacji, filmów itp.

Widzimy się w czerwcu na Opti Digital Green Challenge #2

Możecie być pewni, że to nie jest nasze ostatnie słowo! Wyzwanie powraca. Tym razem zamierzamy osiągnąć 40 000 km, a może nawet więcej… Jesteście gotowi podjąć wyzwanie? Szczegółowe informacje oraz bezpłatną rejestrację możecie znaleźć tutaj.

Jakie dane należy analizować, aby zmaksymalizować zyski z reklamy?

Rozwój branży AdTech sprawia, że niezbędna staje się analiza wielu danych w celu zrozumienia i optymalizacji wyników reklamowych. Aby w pełni z niej skorzystać, niezbędne jest narzędzie, które może gromadzić i centralizować kluczowe wskaźniki. Jednak korzystanie z wielu narzędzi sprawia, że zadanie analizy wyników staje się bardziej złożone. Dlatego w Opti Digital, nasz dashboard umożliwia wydawcom scentralizowany wgląd w ich kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźnik oglądalności (viewability), poziom konkurencji kupujących (stawka oferty), presja reklamowa, eCPM zasobów i RPM stron (przychód na 1000 wyświetleń stron). 

W tym artykule przedstawimy szczegółowo 5 wskaźników KPI, które należy analizować, aby zoptymalizować monetyzację.

1- Oglądalność (Viewability)

W obszarze programmatics (reklamy programatycznej) reklamodawcy płacą za wyświetlenie, a nie za kliknięcie. Dlatego też marki preferują miejsca o wysokiej oglądalności (viewability).

Aby poprawić ten KPI, dane muszą być analizowane w sposób granularny: według stron i według powierzchni reklamowej, tak aby zidentyfikować miejsca, w których należy poprawić oglądalność (viewability).

5 wskaźników KPI które należy analizować
Źródło: Dashboard dla wydawców z wykorzystaniem mediów zanonimizowanych

W powyższym przykładzie widać wzrost wskaźnika oglądalności (viewability) od 18 września, po przeniesieniu powierzchni reklamowej. Zgodnie z naszym zaleceniem wydawca przeniósł reklamę znajdującą się w stopce, umieszczając ją nieco wyżej, nad ostatnim akapitem. W ciągu kilku dni optymalizacja ta zaowocowała wzrostem eCPM o prawie 30%. Należy zauważyć, że zasoby kwalifikują się do określonych kampanii, gdy średni wskaźnik oglądalności (viewability) powierzchni w ciągu ostatnich 7 dni spełnia kryteria kupujących rozwiązania programatyczne. Wyjaśnia to opóźnienie między wzrostem oglądalności (viewability) a eCPM.

Poza przenoszeniem bloków reklamowych wskaźnik oglądalności (viewability) można również poprawić, konfigurując mechanizm lazy loading (opóźnione ładowanie reklam), który będzie wywoływał serwer reklamowy tylko wtedy, gdy użytkownik zbliży się do danej przestrzeni. Wreszcie, doskonałym sposobem na zwiększenie wskaźnika oglądalności (viewability) jest dodanie reklam „przyklejonych” na dole lub na górze ekranu. 

Aby dowiedzieć się, jak zoptymalizować oglądalność, przeczytaj nasz artykuł.

2- Poziom konkurencji kupujących

Korzystając z danych dostępnych w scentralizowanym narzędziu, można ocenić poziom konkurencji między kupującymi Prebid i Google w ostatecznej aukcji serwera reklam. 

Im silniejsza konkurencja wśród kupujących, tym bardziej wzrasta eCPM. W rzeczywistości Prebid stymuluje aukcje Google Ad Exchange. Ważne jest jednak, aby wybierać tylko tych partnerów, którzy zapewniają wartość dodaną. W tym celu radzimy naszym wydawcom przeprowadzać testy A/B:

 • Jeśli zauważysz, że partner nie wnosi żadnej wartości dodanej (do RPM strony), a oferuje bardzo mało, usuń go, ponieważ najprawdopodobniej spowalnia on Twoją witrynę.
 • Jeśli zauważysz, że wskaźnik uczestnictwa partnerów jest zbyt niski, podłącz nowych SSP do swoich aukcji.
5 wskaźników KPI które należy analizować
Źródło: Demonstracja dashboard’u wydawcy

Powyższa grafika przedstawia poziom konkurencji wśród kupujących nagłówki. Niebieski obszar „nie dotyczy” (not applicable) odnosi się do aukcji, w których jedynym licytującym jest Google AdExchange. W Opti Digital dbamy o to, by ten segment był jak najmniejszy, aby uzyskać poziom konkurencji wśród kupujących wystarczający do stymulowania eCPM.

Obejrzyj film o konkurencji wśród kupujących

3 – UX i presja reklamowa

Trzeci wskaźnik, który należy uważnie monitorować, to presja reklamowa. Wartość ta nie powinna być zbyt wysoka, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na wrażenia użytkownika. Z drugiej strony, gdy gęstość reklamy jest zbyt niska, oznacza to dla wydawcy realną utratę zysków. 

Dlatego w pierwszej kolejności należy zmierzyć liczbę powierzchni reklamowych zintegrowanych na każdej stronie oraz liczbę wyświetleń, które faktycznie z nich wynikają (na podstawie opóźnień w ładowaniu, odświeżania reklam, przewijania stron przez użytkowników itp.). Na przykład jeśli widzisz tylko jedno wyświetlenie na stronie, upewnij się, że jest to spowodowane strategią, a nie błędem technicznym, który należy jak najszybciej naprawić. 

Od 2021 r. Core Web Vitals są jednym ze wskaźników, które Google bierze pod uwagę przy indeksowaniu naturalnym, a także ergonomii mobilnej i bezpiecznym przeglądaniu. Wśród CWV, wynik CLS jest obliczany na podstawie wszystkich elementów witryny, które generują przeskakiwanie treści, w tym reklam. Obniżenie wyniku CLS (Cumulative Layout Shift) dla reklam jest konieczne, aby poprawić indeksowanie, a tym samym potencjalnie zwiększyć liczbę wizyt i wyświetleń. W tym celu korzystne jest zarezerwowanie minimalnej wysokości dla każdej powierzchni reklamowej w oparciu o rozmiary zawarte w każdym bloku reklamowym, co zapewni stabilność stron i ograniczy przeskakiwanie treści.

4 – eCPM zasobów

Wskaźnik wypełnienia określa liczbę reklam wyświetlanych przez serwer reklamowy na 100 możliwości wyświetlania. Jest to jeden z najczęściej stosowanych wskaźników oceny jakości zasobów.

Istnieje jednak jeszcze bardziej precyzyjny wskaźnik KPI niż współczynnik wypełnienia czy eCPM (efektywny koszt tysiąca wyświetleń): eCPM zasobów. Wskaźnik ten mierzy stosunek przychodów wygenerowanych przez wszystkie dostępne zasoby, w tym zasoby sprzedane i niesprzedane. Dane te są szczególnie przydatne przy określaniu dolnego progu cenowego. 

eCPM zasobów = przychód/możliwości wyświetlania (sprzedane + niesprzedane) x 1000

Na przykład możesz mieć wskaźnik wypełnienia bliski 100%, ale bardzo niski eCPM (od sprzedanych wyświetleń), lub odwrotnie – bardzo wysoki eCPM, ale wskaźnik wypełnienia na poziomie zaledwie 20%. 

Aby ułatwić podejmowanie decyzji, Opti Digital radzi wydawcom, aby zwiększyli swoje ceny minimalne, aby zmaksymalizować eCPM zasobów

Nasze zespoły pracują obecnie nad modułem optymalizacji cen minimalnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

5 – RPM stron

RPM stron to przychód na tysiąc wyświetlonych stron. Jest to następstwo wszystkich innych wskaźników: presji reklamowej, współczynnika wypełnienia, konkurencji wśród kupujących, oglądalności (viewability) itp. Umożliwia on przegląd efektywności strategii monetyzacji reklam.

RPM stron = (liczba wyświetleń x eCPM każdego wyświetlenia) / liczba wyświetlonych stron x 1000

Optymalizacja wszystkich KPI wymienionych w tym artykule poprawi zatem wskaźnik RPM stron, czyli innymi słowy zwiększy rentowność reklamy.

Zrozumienie, analiza, optymalizacja: Opti Digital Publisher Dashboard umożliwia wydawcom maksymalizację przychodów z reklam w sposób iteracyjny, z podejściem „Test and Learn” (testuj i wyciągaj wnioski), dzięki wykorzystaniu danych. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego narzędzia, zapraszamy do obejrzenia serii filmów objaśniających.

Aby uzyskać prezentację lubuzyskaniu spersonalizowaną poradę, prosimy o kontakt.

Widoczność reklam: Twój najlepszy sprzymierzeniec w zwiększaniu stawek eCPM

„To, czego nie można zmierzyć, nie można poprawić” — to powiedzenie jest bardzo istotne w branży reklamy reklamowej, w której dane są podstawowym elementem. Znajomość swoich wskaźników oznacza poznanie swojej wartości. Aby zwiększyć rentowność reklam, w grę wchodzi wiele danych, w tym widoczność. W tym artykule pomożemy Ci lepiej zrozumieć ten KPI i przedstawimy 3 sposoby na jego ulepszenie.

Co to jest Ad viewability?

Jest to kluczowa metryka w reklamie programmatic, która mierzy widoczność reklam wyświetlanych na stronie dla jej użytkowników. Innymi słowy, jest to liczba wyświetleń reklamy na ekranie użytkownika oraz liczba wyświetleń reklamy przez użytkownika. 

Według IAB (Interactive Advertising Bureau) reklama jest uznawana za widoczną, jeśli spełnia określone kryteria: 

 • 50% małej lub średniej reklamy widziane przez użytkownika przez co najmniej 1 sekundę. 
 • 30% dużej reklamy (ponad 242 000 pikseli) musi być widoczne w oknie przeglądarki.
 • 50% strumieniowego materiału wideo musi być widoczne w sposób ciągły przez co najmniej 2 sekundy.

Dane te są dostępne w raportach Active View udostępnianych przez Ad serwer reklamowy Google Ad Manager. Do pomiaru wskaźnika viewability istnieją inne rozwiązania zatwierdzone przez Media Rate Council (MRC), takie jak Integral Ad Sciences.

Jak się ją mierzy i dlaczego jest niezbędna do poprawy efektywności reklamy?

Widoczność reklam mierzy się w następujący sposób: 

Dla kupujących dobry wskaźnik oglądalności pozwala  zweryfikować skuteczność zasobów i stanowi istotne kryterium zakupu. Metryka ta pozwala reklamodawcom najpierw ocenić jakość zasobów dostępnych na stronach wydawców: im więcej reklam jest widocznych, tym lepszy jest współczynnik klikalności i konwersji. Po przeanalizowaniu viewability danej witryny mogą oni dostosować wartość swoich ofert reklamowych. Największe marki wymagają wskaźników oglądalności powyżej 70%. Aby zwiększyć swoje szanse na ich pozyskanie, zaznacz  wskaźnik widoczności w Twoim media kit oraz w profilu Google Ad Manager, w sekcji Sprzedaż > Ustawienia ofert.

Im wyższa widoczność, tym lepszy współczynnik wypełnienia i eCPM. Korelacja między widocznością a przychodami z reklam jest łatwa do zaobserwowania. Oto demonstracja w naszym dashboardzie na przykładzie anonimowego wydawcy:

Po przeniesieniu adslotu reklamowego 17 września 2021 r. jego wskaźnik viewability wzrósł z 62% do prawie 70%, a eCPM zwiększył się o 30% w ciągu 5 dni od wdrożenia tej optymalizacji. To krótkie opóźnienie wynika z faktu, że gdy kupujący wybierają określone kryterium viewability, dane brane pod uwagę przy filtrowaniu kwalifikujących się zasobów to średni wskaźnik viewability z ostatnich 7 dni.

Viewability jest zatem częścią naszego planu ataku w celu optymalizacji przychodów reklamowych wraz z layoutem, poziomie konkurencji, zgodach, współczynnikiem wypełnienia i UX. W Opti Digital wydawcy, z którymi współpracujemy, osiągają średnio 70% wskaźnik cross-device viewability po wdrożeniu naszego rozwiązania 360º na ich stronach, co stanowi wzrost o ponad 20 punktów w porównaniu z ich początkową średnią viewability.

3 dobre praktyki, aby zoptymalizować wskaźnik widoczności

Pomiar widoczności każdego miejsca reklamowego na stronie jest niezbędny, aby precyzyjnie i skutecznie dostosować układ strony i czas jej ładowania.

Narzędzie do raportowania, które udostępniamy wydawcom, umożliwia taką szczegółową analizę. Zapoznaj się z naszym krótkim poradnikiem na temat widoczności reklam, aby zrozumieć, w jaki sposób mierzymy te dane.

Aby zwiększyć wskaźnik widoczności, warto zastosować 3 dobre praktyki: 

1. Zoptymalizuj rozmieszczenie reklam: umieść reklamy na pierwszym ekranie nad rozkładówką, w centrum treści i na dole strony. W tych miejscach wskaźniki widoczności są zazwyczaj wysokie. Unikaj nietrwałych pozycji w górnej części ekranu, ponieważ użytkownik szybko przemieszcza się w dół strony. Aby zidentyfikować miejsca o dużym potencjale w witrynie i automatycznie wyświetlać w nich reklamy, opracowaliśmy technologię dynamicznego wstawiania reklam.

2. Dostosuj strategię ładowania reklam: Ładowanie bezpośrednie czy Lazy Loading? Dostosuj sposób wyświetlania reklam do treści i nawigacji użytkowników. Jeśli ładowanie jest powolne, dostosuj ustawienia Lazy Loading, aby było szybsze w przypadku pokazów slajdów ze zdjęciami i wolniejsze w przypadku dłuższych treści redakcyjnych. Z naszego doświadczenia zalecamy zastosowanie opcji Lazy Loading dla wszystkich zasobów reklamowych ponieważ wpływa to pozytywnie na SEO i ogólną rentowność. Przy odpowiednich ustawieniach, wzrost eCPM i współczynnika wypełnienia zrekompensuje utratę wyświetleń.

3. Wdrażaj automatyczne odświeżanie w zależności od warunków oglądalności: Wdrożone w sposób granularny i kontrolowany, dynamiczne odświeżanie reklam jest doskonałym sposobem na optymalizację doświadczeń użytkownika, viewability i przychodów. W Opti Digital szczegółowo kontrolujemy uruchamianie odświeżania: Po upłynięciu limitu czasu, odświeżenie jest aktywowane tylko wtedy, gdy powierzchnia reklamowa jest widoczna na aktywnym ekranie użytkownika. Kolejne wyświetlenia mają z reguły większą oglądalność niż pierwsze. Ponadto odświeżenia zwielokrotniają liczbę wyświetleń i zwiększają Twoje przychody.

Aby pójść jeszcze dalej w optymalizacji oglądalności, przeprowadzamy testy A/B i dokładnie mierzymy, jaka jest najlepsza możliwa konfiguracja dla danej strony i slotu reklamowego.

Jak widać, viewability reklam to KPI, o którym nie należy zapominać, aby zwiększyć swoje przychody. Ponieważ jest to metryka ściśle monitorowana przez reklamodawców, należy ją optymalizować, aby mieć pewność, że przyciągasz najlepsze kampanie i w pełni wykorzystujesz swój potencjał reklamowy. Szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci ją zoptymalizować? Skorzystaj z naszej wiedzy. 

Standard TCF IAB nie zgodny z GDPR

GDPR weszło w życie w 2018 roku i reguluje przetwarzanie danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Nakłada obowiązki na organizacje, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, o ile kierują swoje działania i/lub gromadzą dane od osób przebywających na terenie Unii Europejskiej. Inicjatywa ta ma na celu w szczególności odpowiedzi na żądania użytkowników dotyczące większej ochrony ich prywatności i większej przejrzystości w zakresie wykorzystywania ich danych

2 lutego 2022 roku belgijski urząd ochrony danych osobowych (DPA) ukarał Interactive Advertising Bureau (IAB) of Europe grzywną w wysokości 250 000 euro, uznając, że Transparency & Consent Framework (TCF) jest sprzeczne z kilkoma klauzulami GDPR. 

Podczas gdy TCF jest używany przez większość graczy w łańcuchu reklamowym, czy ta europejska sankcja może zakwestionować sposób, w jaki zgoda jest zbierana dla reklamy targetowanej?

1 – Co to jest TCF?

Transparency & Consent Framework (TCF) to standard zgody opracowany przez IAB Europe (organizację zrzeszającą głównych graczy w reklamie online), aby pomóc różnym uczestnikom łańcucha reklamowego w spełnieniu wymogów GDPR i dyrektywy ePrivacy.

Kiedy użytkownik Internetu odwiedza stronę internetową, pojawia się baner Consent Management Platform (CMP), pozwalający mu wyrazić zgodę lub nie na gromadzenie i udostępnianie jego danych. To właśnie w momencie tego wyboru do gry wchodzi TCF, zapisując zebrane preferencje w postaci pliku o nazwie „TC String”.

IAB France definiuje „TC String” jako: „łańcuch sygnałów cyfrowych umożliwiających zapamiętywanie i propagowanie wyborów użytkowników dotyczących wykorzystania ich danych osobowych do celów związanych z reklamą, treścią i pomiarem oglądalności”. 

Plik ten jest udostępniany wszystkim uczestnikom systemu OpenRTB (Real Time Bidding), czyli metody sprzedaży i kupna zasobów reklamowych w czasie rzeczywistym w oparciu o aukcje. RTB jest jednym z głównych narzędzi reklamy programmatic.

2 – Za co ADP obwinia IAB?

Belgijski CNIL uważa IAB Europe odpowiedzialne za przetwarzanie „TC Strings” i oskarża IAB Europe w szczególności o :

 • Brak podstawy prawnej do wykorzystania danych zgromadzonych za pośrednictwem tego pliku;
 • Brak przejrzystości, zbyt ogólne informacje, które nie pozwalają użytkownikom Internetu zrozumieć, na czym polega gromadzenie ich danych;
 • Brak rygoru w odniesieniu do środków wprowadzonych w celu zapewnienia ochrony danych: brak rejestru czynności przetwarzania, brak inspektora ochrony danych (DPO) itp.

3 – Jaka może być przyszłość reklamy? A jakie konsekwencje dla wydawców?

ADP daje IAB Europe dwa miesiące na przedłożenie planu działania w celu dostosowania jej standardów reklamowych w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Nakazuje również trwałe usunięcie wszystkich TC Strings i innych danych osobowych już przetwarzanych w ramach TCF ze wszystkich systemów informatycznych, plików i baz danych.

W komunikacie prasowym, opublikowanym 2 lutego 2022 roku, IAB Europe stwierdza, że przyjmuje do wiadomości decyzję belgijskiego urzędu, ale nie zaobserwowała żadnych zakazów dotyczących ich standardu TCF. Organizacja twierdzi, że jest gotowa współpracować z ADP w celu zapewnienia, że TCF jest utrzymywany i stosowany na rynku, ale odrzuca swoją rolę jako „zarządcy danych”. 11 lutego IAB Europe ogłosiło, że odwoła się od decyzji DPA do belgijskiego sądu.

Dla przypomnienia, istnieją obecnie 3 konteksty monetyzacji reklam w mediach: za zgodą, bez zgody lub przy braku wyboru, w którym to przypadku wydawca strony internetowej może powołać się na swój uzasadniony interes, aby wyświetlać reklamy bez plików cookie. W Opti Digital, oferujemy monetyzację cross-consent, która szanuje wybór użytkowników i pozwala wydawcom na monetyzację ich strony z i bez zgody użytkownika na targetowane reklamy.

Nasza CEO i współzałożycielka Magali Quentel-Reme: Jest jeszcze za wcześnie, aby stwierdzić jednoznacznie, ale jeśli wydawcy mieliby ponownie wprowadzić CMP podczas zgodności z TCF, moglibyśmy zobaczyć zauważyć spadek wskaźnika zgody, ponieważ internauta, ze znużenia, może zdecydować się na sprzeciw wobec wszystkiego

Ponieważ oświadczenie jest nowością, konsekwencje dla sektora są jeszcze trudne do przewidzenia. W Opti Digital, będziemy zatem uważnie śledzić ten temat w najbliższych tygodniach, w ścisłym kontakcie z naszymi partnerami CMP (przeczytaj artykuł Sirdata po ogłoszeniu ADP). Będziemy informować Państwa o sytuacji poprzez regularne aktualizacje naszego artykułu.

IAB Europe będzie gospodarzem czatu na żywo w środę 16 lutego, aby odpowiedzieć na pytania związane z decyzją ADP. Dalsze informacje na temat kolejnych kroków zostaną przedstawione podczas tego wydarzenia. W międzyczasie, na stronie internetowej organizacji dostępne jest FAQ.

Jeśli chcieliby Państwo omówić tę kwestię bliżej, prosimy o kontakt z jednym z naszych specjalistów ds. monetyzacji.

Nasze przewidywania dotyczące AdTech na rok 2022

Rok 2021 był dla branży AdTech rokiem szczególnie obfitującym w wydarzenia. Osoby publikujące i uczestnicy rynku reklamy online musieli przystosować się do świata bez plików cookie, zwłaszcza w związku z nowymi wytycznymi CNIL, które weszły w życie. W tym roku miało miejsce również wydarzenie ważne dla ich normalnego odniesienia: Core Web Vitals, trzy wskaźniki wydajności stron internetowych określone przez Google, mające na celu promowanie stron, które oferują wysoki komfort dla użytkownika.

Wydawcy musieli podwoić swoje wysiłki, aby nadal oferować odbiorcom treści spełniające ich oczekiwania, a jednocześnie zapewnić stałe przychody z reklam. 

A jak będzie w 2022 roku? Czy jesteśmy w stanie przewidzieć najważniejsze trendy, które w tym roku wyznaczą kierunek naszych działań? Magali Quentel-Reme, dyrektor generalna i współzałożycielka Opti Digital, podzieli się przewidywaniami dotyczącymi rynku AdTech na rok 2022 w Programmatic Spain.

Jaki był wpływ pandemii COVID na reklamę typu programmatic w 2021 roku i w jaki sposób odbudowuje ona swoją pozycję?

Analiza roku 2021 jest trudna, ponieważ rok 2020 był bardzo niestandardowy, co utrudnia przeprowadzanie miarodajnych porównań. W pierwszej połowie 2021 roku obserwowaliśmy, jakie są skutki pandemii w obszarze inwestycji. Widoczny był bardzo silny efekt tymczasowy. Inwestycje reklamowe skupiły się w 3 najważniejszych momentach: w marcu 2021 roku i w czerwcu 2021 roku, kiedy ograniczenia nie były tak restrykcyjne, oraz na przełomie listopada i grudnia, jak zwykle.

W ciągu ostatnich dwóch lat ekosystem programmatic rozwijał się na równi z technologią. Coraz więcej reklamodawców przestawia się na Header Bidding, a w Europie transakcje z wykorzystaniem deal ID są coraz bardziej popularne dzięki inicjatywom takim jak WeMass, które oferują wyselekcjonowane powierzchnie od liderów w branży mediowej wyłącznie na zasadach programmatic.

Jakie największe możliwości dostrzega Pani dla modelu programmatic w 2022 roku?

Oprócz znacznego wzrostu popularności telewizji z podłączeniem do sieci (Connected TV), którą uważamy za coś oczywistego, sądzę, że format audio będzie się rozwijał dzięki użytkownikom cyfrowym, którzy coraz częściej korzystają z podcastów.

Format pre-roll jest też korzystny dla publikujących, którzy potrafią tworzyć treści video. W Header Biddingu widać rosnący fill rate, a reklamodawcy szukają dobrych wskaźników pełnego obejrzenia (completion rate) i są skłonni za to zapłacić. Osoby publikujące reklamy będą musiały znaleźć złoty środek: zapewnić komfort użytkowania (UX) na wysokim poziomie i mobilną przestrzeń reklamową wideo przy dobrym współczynniku completion rate.

Jakie jest największe wyzwanie stojące przed branżą programmatic w nadchodzącym roku?

Pomimo szumu wokół rozwiązań mających na celu zastąpienie plików cookie osób trzecich (third-party cookies), nadal jest to prawdziwe wyzwanie, ponieważ ciągle nie widzimy cudownego rozwiązania, które mogłoby się pojawić w najbliższej przyszłości.

Unikalne identyfikatory (ID) to ciekawa propozycja, ale tylko dla osób publikujących, które mają możliwość gromadzenia wprowadzonych danych swoich odwiedzających. Większość tych, z którymi współpracujemy dysponuje niewielką ilością wprowadzonych danych, a ich zasięg jest zbyt mały, aby zagwarantować rentowność podobną do plików cookie.Wiedza na temat FloC (od czasu tego wywiadu Google ogłosiło zastąpienie FloC przez Tematy, znacznie prostszą metodę kierowania) jest w Europie wciąż niewielka i ten brak świadomości może wpłynąć negatywnie na przychody reklamowe grup medialnych, sieci reklamowych i niezależnych wydawców, którzy są w słabej kondycji spowodowanej kryzysem wynikającym z pandemii Covid-19.

Które kanały Pani zdaniem mają największy potencjał rozwoju? A które najmniejszy?

Znaczny wzrost odnotują reklamy wideo typu outstream i instream, cyfrowe pliki audio, TV i DOOH.

Z kolei Google stopniowo zmniejsza ekspozycję przyspieszonych stron mobilnych (AMP) w SERPach.

A oprócz kanałów uważam też, że wyniki osób oferujących markom niskiej jakości powierzchnie bez wartości dodanej będą stopniowo coraz gorsze.

Na co najbardziej liczy Pani w branży w 2022 roku?

Mam nadzieję, że przejrzystość i jakość odniosą zwycięstwo we wszystkich ogniwach łańcucha programmatic, aby użytkownicy, tacy jak reklamodawcy i wydawcy, mogli czerpać korzyści z większego komfortu użytkownika (UX) i wykazać się większą skutecznością.

Kiedy Pani zdaniem sektor będzie miał realne alternatywne rozwiązania dla plików cookie osób trzecich (third-party cookies)?

Myślę, że może upłynąć trochę czasu, zanim pojawi się przekonujące i powszechnie akceptowane rozwiązanie, a rok 2022 może być rokiem eksperymentalnym.

Jednym z krótkoterminowych rozwiązań będzie wykorzystanie danych z pierwszej ręki (first-party data) do zwiększenia możliwości targetowania kampanii i optymalizacji przychodów wydawców.


Potrzebujesz więcej informacji o naszych rozwiązaniach albo interesują Cię aktualne oferty pracy? Skontaktuj się z nami!

Najlepsze formaty reklamowe w 2022

Jeśli chodzi o formaty reklam online, możliwości są liczne, a wybory często trudne. Rozmiar reklam i ich umiejscowienie mają bezpośredni wpływ na rentowność Twoich zasobów reklamowych. Rzeczywiście, rozsądne wykorzystanie trendów może pozwolić na zwiększenie współczynników widoczności i RPM strony, jednocześnie zachowując pozytywne wrażenia użytkownika.

Najpopularniejsze rozmiary na komputerach i urządzeniach mobilnych

Podobnie jak w zeszłym roku, format 300×250 jest najpopularniejszym rozmiarem na komputerach stacjonarnych i odpowiada za 40% wszystkich wyświetleń reklamy. Następne po tym formacie, są Leaderboard (728×90) i Rectangle (336×280). Te trzy formaty są częścią standardowych formatów zdefiniowanych przez IAB, organizację, której celem jest promowanie optymalnych praktyk reklamowych, które respektują wrażenia użytkownika.


Przeczytaj: Najlepsze formaty reklam w 2021 r.

Najlepsze formaty reklamowe w 2022

W 2021 r. użytkownicy spędzili na urządzeniach mobilnych rekordowe 3,8 biliona godzin! Według badania przeprowadzonego przez App Annie, firmę specjalizującą się w analizie danych mobilnych, wydatki na reklamy mobilne przekroczyły w 2021 roku 295 miliardów dolarów na całym świecie i stanowiły 70% inwestycji cyfrowych. Oto bliższe spojrzenie na trendy, które należy zastosować, aby zmaksymalizować przychody z urządzeń mobilnych:

 • Format 300×250 pikseli: znany również jako reklama medium rectangle, odpowiada za 40% wszystkich wyświetleń reklamy i dlatego zajmuje pierwsze miejsce na podium dla reklam mobilnych. Kompatybilny na komputerach stacjonarnych i mobilnych, radzimy używać go w samym sercu treści. Jego rozmiar umożliwia reklamodawcom wyświetlanie atrakcyjnych reklam (obraz + tekst) bez zakłócania komfortu użytkownika. Nasze rozwiązanie do automatycznego wstawiania reklam umożliwia wydawcom harmonijne rozmieszczenie tych reklam na stronie dzięki algorytmowi.
 • 320×50 pikseli: ten format jest bardzo popularny wśród reklamodawców, pomimo niewielkich rozmiarów. Aby zoptymalizować jego widoczność, radzimy użyć go na dole strony, w formie samoprzylepnej i połączyć z naszym rozwiązaniem Smart Automatic Ad Refresh.
 • Reklamy pełnoekranowe: oferujące bezkonkurencyjne CTR i wysokie eCPM, reklamy pełnoekranowe są świetną opcją dla wydawców, którzy chcą zwiększyć swoje przychody. Radzimy jednak wydawcom, aby korzystali z nich ostrożnie, zwłaszcza dostosowując jego capping. Korzystanie z tego formatu podlega również pewnym zasadom określonym przez Coalition for Better Ads.

Video

Według badania przeprowadzonego przez SRI i UDECAM wykorzystanie formatu wideo (instream i outstream) wzrosło o 57% między I poł. 2020 r. a I poł. pomijane w swojej strategii monetyzacji.

Niedawno wdrożyliśmy nasze rozwiązanie Header Bidding w wideo In-Stream dla jednego z naszych klientów i zauważyliśmy znaczną poprawę współczynnika wypełnienia.

Reklamy-natywne

Formatów tych nie należy mylić z treściami sponsorowanymi, które są zwykle umieszczane na końcu artykułów. Formaty „natywne” odnoszą się do reklam korzystających z natywnych arkuszy stylów i pojawiających się w tych samych miejscach, co reklamy displayowe.

Reklamy natywne umożliwiają integrację reklam, które szanują doświadczenia użytkownika. Są one dostosowane do szaty graficznej serwisu (kolorystyka, czcionki).

Według badania opublikowanego przez IAB France w 2020 r. reklama natywna:

 • Ma wyższy współczynnik interakcji niż formaty display
 • Zwiększa zamiar zakupu po kliknięciu w porównaniu z reklamą display
 • Stanowi 22% wydatków w sieci reklamowej

Gdy wydawcy dokładają starań, by zintegrować reklamy natywne z różnych platform marketingowych i spersonalizować ich wyświetlanie, udział przychodów z reklam natywnych znacznie się zwiększa. Zjawisko to widzimy w zasobach optymalizowanych przez Opti Digital, gdzie ten natywny format jest obecny we wszystkich lokalizacjach.

Aby dowiedzieć się, jak Opti Digital optymalizuje przychody reklamowe wydawców w konfiguracji  z reklamami natywnymi, skontaktuj się z nami!

Bilans roku i cele na 2022

Monétisation éditeurs 2022

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zespół Opti Digital ciężko pracował, aby pomagać wydawcom optymalizować monetyzację treści. Oto przegląd najważniejszych wydarzeń z mijającego roku i perspektywy rozwojowe na rok kolejny.

2021 to…

Rozwój naszego rozwiązania 360°

Większa zwinność i wydajność pracy naszej technologii reklamowej dla wydawców! Nasz zespół korzysta z naszego własnego tag managera na co dzień. To narzędzie wyposażone w liczne funkcjonalności takie jak zarządzanie rozmieszczeniem reklam, regulacja rozmiaru, obsługa partnerów uczestniczących w aukcjach, inteligentne odświeżanie, ładowanie opóźnione, rezerwowanie miejsca pod kątem optymalizacji wskaźnika CLS czy automatyczny dobór układu strony, który pozwala uzyskać layout maksymalizujący zyski reklamowe wydawcy.

Ponadto dopasowaliśmy naszą ofertę do aktualnych ram prawnych, dzięki czemu mamy do zaproponowania rozwiązania monetyzacyjne w trybie cross-consent jak Google Limited Ads albo Opti Digital Ad Server alias ODAS, opracowane przez nas rozwiązanie typu consentless.

Ekscytujące spotkania z wydawcami, grupami medialnymi i adminami

Mimo trudnego kontekstu sanitarnego i związanych z nim ograniczeń Opti Digital z przyjemnością spotkał się z Wami podczas kilku europejskich wydarzeń branżowych. Była to okazja, aby wymienić się doświadczeniami i wrażeniami oraz poznać Wasze potrzeby, dzięki czemu możemy tworzyć rozwiązania, które odpowiadają Waszym oczekiwaniom. Nasz przedstawiciel ds. kontaktu z wydawcą w Polsce odwiedził ostatnio Katowice, by spotkać się z lokalnymi wydawcami.

Z kolei w październiku zorganizowaliśmy nasz pierwszy Poranek Wydawcy we Francji! Z przyjemnością spotkaliśmy się z wydawcami mediów i internetowych stron ogłoszeniowych z Lyonu i okolic, aby przy rogalikach wymienić się spostrzeżeniami na temat najbardziej palących zagadnień z zakresu SEO i reklamy oraz najnowszych innowacji spod znaku Opti Digital. Jesteście zainteresowani takim wydarzeniem w Polsce? Nie wahajcie się dać nam znać 😉

Zasilenie wyspecjalizowanego zespołu

W ciągu roku nasz zespół podwoił swoją liczebność. Od Céret przez Barcelonę, Madryt i Wrocław po Lyon ekipa Opti Digital liczy już 18 specjalistów w swoim fachu, którzy jak nigdy wcześniej są przygotowani, aby u boku wydawców stawić czoła wyzwaniom, które niesie ze sobą nowy, 2022 rok.

W tym roku dołączyli do nas m.in.:

 • nowi przedstawiciele ds. kontaktu z wydawcą, aby rozszerzać nasz zakres działania poza Francję, zwłaszcza w Polsce i Hiszpanii;
 • nowe talenty w naszym zespole technicznym z siedzibą w Polsce, aby rozwijać nasze rozwiązania i nadawać kształt innowacjom jutra;
 • Data Scientist, aby przy udziale sztucznej inteligencji sprawić, by nasze rozwiązania stały się jeszcze skuteczniejsze.

Nasze cele na rok 2022:

Choć rok 2021 obfitował w punkty zwrotne, 2022 również zapowiada się ekscytująco. Czekają nas liczne przedsięwzięcia, wśród nich:

 • jeszcze bardziej zaawansowana automatyzacja wykorzystania naszych danych przy udziale sztucznej inteligencji;
 • lepsze wykorzystywanie danych własnych wydawców i unikalnych ID;
 • wprowadzenie dynamicznego systemu określania ceny minimalnej na podstawie szeregu kryteriów;
 • optymalizacja UX naszego rozwiązania do monetyzacyji reklam wideo in-stream w technologii header bidding;
 • organizacja spotkań online oraz obecność na wydarzeniach branżowych w Polsce i w innych krajach Europy;
 • wzmocnienie naszych lokalnych więzi biznesowych, zwłaszcza za pośrednictwem IAB Polska.

2021 W obrazach

Potrzebujesz więcej informacji o naszych rozwiązaniach albo interesują Cię aktualne oferty pracy? Skontaktuj się z nami!

Jak zminimalizować wpływ reklam na wskaźniki Core Web Vitals CLS?

W zeszłym roku firma Google ogłosiła nowy wskaźnik wydajności witryn internetowych: Core Web Vitals mierzą czas ładowania (LCP), szybkość reakcji (FID) oraz stabilność wizualną (CLS) strony internetowej. Celem tej inicjatywy jest poszerzenie wiedzy twórców stron internetowych o doświadczeniach użytkownika, a tym samym optymalizacja miejsca ich witryn w rankingu na stronach SERP. Te nowe metryki, które wchodzą w czerwcu 2021 r., stanowią dodatek do istniejących wskaźników SEO, takich jak możliwość użytkowania na urządzeniach mobilnych, bezpieczne korzystanie z przeglądarki, bezpieczeństwo HTTPS oraz wytyczne w zakresie niepożądanych wyskakujących okienek.

Kryteria Google Page Experience © Google

Przy pomocy tych nowych kluczowych kryteriów wszystkie elementy, składające się na witryny internetowe są analizowane przez wiodący algorytm wyszukiwarki i mogą wpłynąć na całościową wydajność witryny: treści, materiały filmowe i graficzne, kod oraz… reklamy. Jak zminimalizować wpływ reklam na Core Web Vitals i chronić SEO? Zanim przejdziemy do porad zacznijmy od tego, czym są wskaźniki Core Web Vitals.  

Czy Core Web Vitals trzeba się bać?

Cel Google jest prosty. Dzięki Core Web Vitals nasz gigant z Mountain View chce promować witryny oferujące najwyższy poziom satysfakcji użytkownika, a jednocześnie piętnować niezoptymalizowane strony o długim czasie ładowania, słabym przystosowaniu do urządzeń mobilnych lub zbyt natrętne reklamy czy przesunięcia treści, zmieniające nawigację użytkownika.

Twórcy witryn nie zlekceważyli informacji o Core Web Vitals, ponieważ w listopadzie zeszłego roku Google odnotowało, że „średnio o 70% więcej użytkowników korzysta z Lighthouse and PageSpeed Insights”, dwóch narzędzi do pomiaru komfortu użytkowania. 

Trzy wskaźniki CWV

 • LCP (Largest Contentful Paint): Ten wskaźnik analizuje czas ładowania strony. Dobry LCP to 2,5 sekundy od rozpoczęcia ładowania.
 • FID (First Input Delay): Ten czynnik mierzy czas potrzebny witrynie na interakcję. FID nie powinien przekraczać 100 ms. 
 • CLS (Cumulative Layout Shift): Ten element sprawdza stabilność wizualną strony. Aby zapewnić wysoki komfort użytkowania idealna wartość nie przekracza 0,1.

Nasze wysiłki koncentrują się na ostatnim wskaźniku, CLS, którego celem jest uniknięcie przeskakiwania treści w wyniku ładowania reklam. Twórcy witryn mogą naprawdę wiele zyskać przez optymalizację Core Web Vitals. Utrzymanie komfortu użytkowania na wysokim poziomie to klucz do zwiększenia ruchu. Dzięki optymalizacji CLS pomagamy także twórcom w pozyskiwaniu odbiorców.

Nasze zalecenia w zakresie optymalizacji wskaźnika CLS

Rozwiązania Opti Digital obejmują wprowadzanie wielorozmiarowego i dynamicznego odświeżania w obrębie slotów reklamowych, które mogą spowodować nieoczekiwane przeskakiwanie treści. Aby tego uniknąć, opracowaliśmy nowe rozwiązanie pozwalające na optymalizację wyniku CLS wydawców bezpośrednio poprzez nasze tagi. Tworzymy nadrzędny element div o minimalnej wysokości do divów tagów reklamowych. Jeśli w aukcji wygra mniejszy rozmiar, ustawimy również pionowe wyśrodkowanie w CSS. Pomaga to wizualnie zmniejszyć marginesy, które mogą pojawić się podczas centrowania wysokości reklamy.

Dla przykładu, oto minimalne rozmiary zestawów, które wdrażamy:

 • 250Px dla umieszczania pozycji w urządzeniach mobilnych
 • 280px dla umieszczania pozycji między akapitami treści na komputerach stacjonarnych
 • 600px dla dużych kątów
 • 250px dla mega bannerów

Przeczytaj: Najlepsze formaty reklam w 2021 roku

Po skorzystaniu z powyższych rad jeden z naszych klientów przygotowujących treści redakcyjne ograniczył przeskakiwanie treści na swojej witrynie, przez co zapewnił większy komfort użytkowania swoim odbiorcom:

Wynik CLS naszego klienta przed optymalizacją i po optymalizacji Opti Digital (styczeń 2021 i maj 2021)

Ponadto, od momentu wdrożenia optymalizacji tagów reklamowych, wydawca serwisu ogłoszeniowego generującego leady w branży nieruchomości i motoryzacyjnej zaobserwował poprawę współczynnika konwersji.

Nasze rozwiązania z zakresu Core Web Vitals umożliwiają twórcom dalsze uzyskiwanie korzyści finansowych ze swojej powierzchni reklamowej bez szkody dla komfortu użytkowania, zapewniając dobrą pozycję na stronach SERP w celu pozyskania odbiorców.

Chcesz sprawdzić nasze sugestie? Masz pytania o sposoby optymalizacji, które stosujemy, aby poprawić twój wynik CLS? Skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta lub napisz do nas tutaj.

Optymalnie monetyzuj zgody uzyskane w trybie cross-consent i przeglądaj wypracowane wyniki dzięki naszemu scentralizowanemu systemowi analityki biznesowej

Business Intelligence Cross-Consent Opti Digital

Ze zgodą użytkownika, bez jego zgody lub w przypadku braku wyboru ‒ jak optymalnie monetyzować swoje zasoby reklamowe w zależności od sytuacji? OptiDigital proponuje rozwiązanie umożliwiające optymalizowanie monetyzacji w zależności od uzyskanych zgód, a przy tym w pełni zgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Aby ułatwić swoim klientom skuteczne działanie w zróżnicowanych kontekstach, zespół Opti Digital opracował innowacyjne narzędzie analityki biznesowej umożliwiające podmiotom medialnym uzyskanie scentralizowanej wizji czerpania dochodów z wyświetlanych reklam dzięki zgodom uzyskanym w trybie cross-consent. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Wydawcy zobligowani do korzystania z kilku adserwerów w zależności od uzyskanych zgód

We Francji podmioty medialne zostały zobligowane do przestrzegania nowych wytycznych Krajowej Komisji ds. Informatyki i Wolności Obywatelskich (CNIL), które weszły w życie 1 kwietnia br. W skali europejskiej kwestię alternatyw dla klasycznych plików cookie porusza projekt rozporządzenia ePrivacy 2021. Już rozporządzenie RODO wymusiło na administratorach stron internetowych, aby uzyskiwali od wszystkich użytkowników – jeszcze przed umożliwieniem im dostępu do zawartości – jednoznaczne zgody na wykorzystanie plików przetwarzających dane osobowe.

Jaki jest cel tych przepisów? Podkreślić centralną rolę internauty oraz umożliwić mu kontrolę nad poufnością jego danych osobowych.

Tymczasem większość wydawców mediów internetowych do zarządzania swoimi zasobami reklamowymi korzysta z adserwera Google AdManager. Rozwiązanie to działa wyłącznie za zgodą na zapisywanie plików cookies. Jednocześnie znaczna część mediów cyfrowych decyduje się na alternatywne narzędzie umożliwiające generowanie zysków reklamowych w każdym możliwym przypadku. Nasi wydawcy korzystają w ten sposób z kilku narzędzi adserwingowych, w tym z Google Limited Ads, które najnowsze rozwiązanie adserwingowe stworzone przez OptiDigital znakomicie uzupełnia.

Alternatywa OptiDigital w przypadku braku zgody

Aby przyjść wydawcom z pomocą w dostosowaniu się do unijnych przepisów, wychodzimy naprzeciw ich potrzebom związanym z monetyzacją zasobów reklamowych w każdym możliwym przypadku: ze zgodą użytkownika, bez jego zgody lub w sytuacji braku wyboru. Stworzyliśmy alternatywne narzędzie do analityki monetyzacyjnej w pełni zgodne z przepisami RODO: jest to Opti Digital Ad Server czyli ODAS. Technologia ta umożliwia prowadzenie kampanii reklamowych bez wykorzystywania danych osobowych internautów.

W przypadku niedokonania wyboru wydawca może podeprzeć się swoim uzasadnionym interesem. Tym samym najpierw zwracamy się do Google Limited Ads, aby uprościć naszym wydawcom dostęp do kampanii bezpośrednich oraz kompatybilnych partnerów programatycznych (bez cookies). Następnie natomiast uzupełniamy monetyzację za pomocą ODAS, które umożliwia wygodne posługiwanie się kampaniami programatycznymi, reklamą programatyczną, kampaniami bezpośrednimi albo efektywnościowymi wskazanymi przez wydawcę lub zaproponowanymi przez OptiDigital.

Jeśli natomiast internauta nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych, bezpośrednio aktywujemy naszą technologię monetyzacyjną OptiDigital Ad Server. Kampanie odzyskiwania zgody umożliwiają zmianę decyzji internauty i udzielenie przez niego na powrót zgody, co przekłada się na optymalizację opłacalności reklamowej. Dla współpracujących z nami wydawców mediów internetowych każdego dnia odzyskujemy setki zgód!

Na korzystanie z naszych innowacyjnych metod uzyskiwania zgody w trybie cross-consent zdecydowało się już ponad 100 wydawców internetowych, wśród nich: Slate.fr, NextPlz.fr, Futura-sciences.com, Clubic.com i wielu innych.

Ujednolicenie danych pozyskiwanych z adserwerów 

Od powstania OptiDigital w 2018 roku opracowujemy nasze narzędzie analityczne, starając się dopasować je do potrzeb wydawców. Aby umożliwić naszym klientom uzyskanie scentralizowanej wizji przychodów reklamowych, stworzyliśmy nowatorski system analityki biznesowej działający w oparciu o zgody uzyskiwane w trybie cross-consent. 

Wszystkie dane z adserwerów wykorzystywane ze zgodą lub bez zgody użytkowników są uwzględniane w tabeli analitycznej, która umożliwia wydawcom podejmowanie strategicznych decyzji i planowanie rozwoju swoich mediów. Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie wizualizacji danych dajemy klientom możliwość szczegółowego analizowania i interpretowania efektów prowadzonych przez nich kampanii przez pryzmat uzyskiwanych przychodów reklamowych.

Nasze najnowsze aktualizacje obejmują m.in. możliwość analizy cross-consent, co umożliwia uzyskanie czytelnej wizualizacji przychodów wypracowanych we wszystkich trzech przypadkach: ze zgodą użytkownika, bez jego zgody lub w sytuacji braku wyboru przy uwzględnieniu uzasadnionego interesu wydawcy. Nowatorskość naszego narzędzia reportingowego zasadza się m.in. na możliwości analizowania objętości zasobów, uzyskiwanych przychodów, a także takich wskaźników jak eCPM czy RPM (przychód z tysiąca wyświetleń) w zależności od uzyskania zgody oraz od wykorzystywanego adserwera.

Analiza cross-consent francuskiej strony internetowej

Dzięki naszemu narzędziu do zarządzania każdego dnia współpracujący z nami wydawcy optymalizują swoje przychody zarówno w sytuacji uzyskania, jak i nieuzyskania zgody użytkownika. A jaką strategię monetyzacyjną wybierzesz dla swojej strony internetowej Ty? Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc, zapraszamy do kontaktu!

Najlepsze formaty reklam w 2021 roku

Elementem, który zasługuje na szczególną uwagę przy określaniu powierzchni reklamowej na serwerze reklamowym jest format reklam. Wybór odpowiednich rozmiarów reklam i ich właściwego układu na stronie jest decydujący dla zwiększenia  widoczności oraz wskaźników RPM strony przy jednoczesnej ochronie doświadczenia użytkownika. 

Jakie trendy pojawiają się na rynku w 2021 roku? W jaki sposób wybierać właściwe formaty reklamowe? 

Najbardziej popularne rozmiary reklam na komputery i urządzenia mobilne

https://www.optidigital.com/wp-content/uploads/2021/02/Capture-de%CC%81cran-2021-02-19-a%CC%80-09.27.47.png

Według Advertising Creative Guidelines wydanych przez IAB (Internet Advertising Bureau) rozmiar 300 × 250 pikseli zajmuje pierwsze miejsce wśród najbardziej popularnych formatów reklam przeznaczonych na komputery. 

Reklamy o takich wymiarach stanowią 40% całkowitej liczby odsłon i są bardziej doceniane przez użytkownika, ponieważ są mniej inwazyjne, niż duże formaty obecne w górnej części strony: megabaner 728 × 90, billboard 970 × 250 czy nawet tapeta, która dosłownie tworzy ramę witryny.

Format ten, często umieszczony w górnej części witryny („above the fold”), może też przesunąć się do części głównej artykułu, a taka lokalizacja ma dużą wartość dodaną z punktu widzenia monetyzacji mediów, ponieważ to właśnie w tym punkcie skupia się uwaga internautów. W Opti Digital polecamy tę właśnie strategiczną lokalizację w centrum artykułu oraz opracowaliśmy technologię dynamicznego wstawiania reklam, aby w pełni wykorzystać potencjał reklamowy witryny. 

Przeczytaj: Dlaczego w ramach strategii monetyzacji należy przykładać wagę do umiejscowienia reklam?

Z kolei w przypadku reklam na urządzenia mobilne najbardziej popularny zarówno w witrynach, jak i aplikacjach jest rozmiar 320 × 50, ponieważ stanowi 12% łącznej liczby odsłon według IAB. Wraz z rozwojem aplikacji mobilnych oraz trendu mobile first jest to format, którego zaniedbanie w bieżącym roku może negatywnie wpłynąć na maksymalizację przychodów. 

Przyciągnij uwagę użytkownika reklamami pełnoekranowymi

Według definicji Google reklama pełnoekranowa to reklama w formacie 320 × 480 „wyświetlana w trybie pełnoekranowym na urządzeniach mobilnych w momencie naturalnego przejścia, np. przy zmianie strony, przy uruchomieniu aplikacji lub pobraniu danego poziomu gry”.

Format ten zaczął być stosowany przez Google w 2015 r., aby doprowadzić do lepszej interakcji pomiędzy użytkownikami urządzeń mobilnych a reklamami, ale w roku 2017 zostały na niego nałożone ograniczenia, ponieważ ten typ reklamy uznano za uciążliwą i utrudniającą użytkownikowi nawigację.

Źródło: Google AdMob – Wskazówki integracji reklam pełnoekranowych 

Obecnie reklamy te są znowu obecne na urządzeniach mobilnych na określonych warunkach ustanowionych przez Koalicję na rzecz Lepszych Reklam, której Google jest sygnatariuszem. Reklamodawcy mają obowiązek ostrożnie je umieszczać, przestrzegając następujących kryteriów:

 • Nie należy zalewać stron reklamami pełnoekranowymi , aby nie wpływać negatywnie na komfort korzystania z witryny przez użytkownika. Domyślnie limit reklam wyświetlanych jednemu użytkownikowi w tym formacie to 1 reklama na użytkownika i na sesję w Google Ad Exchange. 
 • Nie należy utrudniać użytkownikowi nawigacji przez wyświetlanie niedopasowanych reklam, ryzykując wzrost liczby przypadkowych kliknięć. Reklama nie może zajmować całego ekranu, zaś użytkownik musi mieć możliwość zamknięcia jej bez konieczności odczekania.

Aby pomóc w lepszym umieszczaniu takich reklam, Google poleca udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

 • Co użytkownik będzie robił w tym czasie?
 • Czy będzie zaskoczony pojawieniem się reklamy pełnoekranowej? (mając na względzie rozmiar reklamy, nie ma co do tego wątpliwości 😊)
 • Czy  moment wyświetlenia reklamy jest odpowiednio dobrany? 

Reklamy pełnoekranowe, o ile są umieszczone w odpowiednich miejscach i mądrze wykorzystywane, mogą znacznie zwiększyć rentowność mediów i przynieść dużo większe korzyści, niż tradycyjne banery na urządzenia mobilne.

Utrzymaj dobry nacisk reklamowy z reklamami Sticky Bottom

Źródło: Koalicja na rzecz Lepszych Reklam

Reklamy w formacie Sticky Bottom są umieszczane automatycznie na dole strony, umożliwiając wyświetlanie reklamy bez nakładania jej na treść. Najczęściej stosowanymi rozmiarami w przypadku tego formatu są tablice o wielkości 728 × 90 na komputery oraz banery w rozmiarze 320 × 50 or 320 × 100 na urządzenia mobilne. 

Taki format jest korzystny zarówno dla wydawcy, jak i dla reklamodawcy, ponieważ zapewnia dobrą widoczność reklamy oraz wydłuża czas jej wyświetlania. 

W Opti Digital zalecamy współpracującym z nami wydawcom stosowanie tego formatu razem z naszą inteligentną technologią odświeżania, aby generować dodatkowe odsłony dla tej lokalizacji i poprawić całkowity wskaźnik widoczności.

Komfort użytkownika w centrum uwagi w 2021 roku

Utrzymanie doświadczenia użytkownika na dobrym poziomie będzie stanowiło główny przedmiot zainteresowania w bieżącym roku z punktu widzenia SEO. Już od maja 2021 r. Google będzie dokonywać pomiarów podstawowych wskaźników internetowych (Core Web Vitals), aby promować strony oferujące największy komfort użytkowania przy jednoczesnej zmniejszonej tolerancji dla wolno ładujących się witryn z uciążliwymi reklamami, zaśmiecających przeglądarkę użytkownika. 

Jednym ze wskaźników, które będą uwzględniane przy pomiarze Core Web Vitals jest CLS lub skumulowane przesunięcie układu (Cumulative Layout Shift), główny wskaźnik stabilności witryny. Mierzy on częstotliwość, z jaką internauci napotykają niespodziewane zmiany układu strony: zmiany położenia treści związane z wyglądem reklamy przy ładowaniu się strony. Aby nie wpływać na doświadczenia użytkownika i nie narazić się obniżoną tolerancję Google, wynik CLS musi być jak najbardziej zbliżony do 0 (maksymalnie 0,1). 

W Opti Digital zalecamy, aby nie konfigurować tylko jednego rozmiaru w jednym miejscu, ale pozwolić kilku z nich ze sobą konkurować przy jednoczesnym zapewnieniu dobrego wyniku CLS. 

Zapraszmy do współpracy z naszymi ekspertami, którzy pomogą dokonać właściwego wyboru w zakresie powierzchni reklamowej i SEO.