Skip to content

Dynamiczne aukcje Opti

Konkurencja między kupującymi

Tworzenie idealnej konkurencji z pomocą Prebid

Nasi eksperci zwracają baczną uwagę na nasze wrappery i nieustannie aktualizują i dostosowują konfigurację Prebid.Js, dzięki czemu klienci mogą liczyć na najbardziej efektywną konkurencję.

Integracja popytu z Amazon

Bidder z Amazon Publisher Services został umiejętnie zintegrowany przez inżynierów Opti Digital. Zadaniem klienta jest tylko aktualizacja swojego pliku ads.txt.

Strategia header bidding oparta na danych

Dzięki starannej analizie danych dotyczących technologii header bidding Opti Digital maksymalnie udoskonala konfigurację wrapperów Prebid, przez co nasi klienci mogą wejść na kolejny poziom monetyzacji.

Koncentracja na odbiorcach AMP

Dynamiczne aukcje Opti Digital to rozwiązanie kompatybilne z AMP, które także oferuje wrapper dla serwera Prebid. Przełomowa innowacja, która może konkurować z Google i stymuluje wskaźniki eCPM, nawet na przyspieszonych stronach mobilnych (AMP).

Naszych klientów

Wypróbuj nasze rozwiązanie