Skip to content

Osiąganie pełnych możliwości reklamowych

Opti Digital pomaga wydawcom zwiększać przychody z reklam online oferując indywidualne konsultacje, aby zmaksymalizować przychody, a w najlepszym przypadku zapewnić monetyzację niesprzedanych miejsc reklamowych. Wydawcy produktów udostępnianych w mediach cyfrowych mogą korzystać z naszego doświadczenia z obszaru reklamy programmatic dla optymalizacji monetyzacji przestrzeni reklamowej w zakresie zawartości, ogłoszeń, serwisu, forum oraz stron e-commerce.

Augmentation revenus pub en ligne

Wsparcie od strategii do działania

Analyse et recommandation

Analiza i rekomendacje

Analizujemy bieżącą strukturę monetyzacji i opracowujemy najlepszą strategię optymalizacji przychodu z reklam.

Technologia ad serving

Konfigurujemy indywidualny ad serwer klienta, zapewniając solidne zaplecze techniczne, co umożliwi szczegółowe targetowanie i analizę wszystkich źródeł monetyzacji.

Konkurencja

Tworzymy środowisko niezależne od rywalizacji, łącząc klienta z najlepszymi dostawcami z zastosowaniem technologii header bidding dla wszystkich formatów: display, wallpaper, reklam wideo typu outstream i instream.

Zwinne testowanie A/B

Systematycznie poszukujemy najlepszych ustawień reklam korzystając z naszego Testu A/B (rozmiary, partnerzy strony sprzedającej (SSP), czas wyświetlania reklam...)

Integracja z platformami CMP

Pomagamy klientowi skonfigurować platformę do zarządzania zgodami użytkownika (CMP) wybraną przez klienta do optymalizacji ważnych uzyskanych zgód wymaganych na podstawie RODO.

Raporty dotyczące reklam

Opracowaliśmy narzędzie do sporządzania raportów dotyczących reklam, w którym zgromadzone są wszystkie informacje o źródłach przychodu, umożliwiając analizę i dostosowywanie parametrów efektywności w zakresie widoczności, konkurencji, niesprzedanych miejsc, zgód, wskaźnika eCPM, odsłon, wskaźnika RPM dla strony itp.

Newsletter

Bądź pierwszy. Zapisz się do newslettera. Zarejestruj się teraz!

Poprawa wydajności sieci Web

Większa wygoda korzystania i większy ruch organiczny z wyszukiwarki. Korzystanie z technologii reklamowych Opti Digital umożliwi Państwu zapewnianie swoim klientom szybciej ładujących się reklam.

eCPMs i wyższe obroty

Współpraca z nami zaowocuje wzrostem średnich wskaźników eCPM. Wielkość wzrostu jest uzależniona od kilku czynników, takich jak bieżąca sytuacja, układ pionowy, jakość treści i źródło odbiorców. Do dnia dzisiejszego globalny obrót w sektorze mediów cyfrowych wzrósł od 30% do 150%.

Monetyzacja oparta na danych

Opti Digital gromadzi wszelkie informacje reklamowe swoich klientów w jednym punkcie: Opti Dashboard.

To dedykowane narzędzie zapewnia wiarygodne dane zarówno do celów bezpośrednich kampanii, jak i analiz reklam w modelu programmatic. Opti Digital oraz zespoły wydawców uzyskują szczegółowe, codzienne informacje o odsłonach, przychodach oraz wskaźnikach eCPM uszeregowane według kraju, urządzenia, reklamodawcy, jednostki reklamowej, slotu reklamowego, formatu reklamy, artykułu, odsyłacza… W rezultacie klient może podejmować decyzje i dostosowywać swoją strategię marketingową lub działania dotyczące pozyskiwania ruchu!

Trener sieci reklamowych

Inżynierowie z Opti Digital opracowali narzędzie do podawania wartości cennikowych (rate card), aby pomóc managerom sprzedaży w wyborze odpowiedniego segmentu zasobów reklamowych dopasowanego do wytycznych reklamodawcy (kategoria, widoczność, CTR) oraz proponowaniu dynamicznych cen na podstawie średniej rentowności otwartych aukcji prowadzonych w czasie rzeczywistym dla poszczególnych stron i miejsc reklamowych.

Przejrzystość i zaufanie

Opti Digital ściśle współpracuje z wydawcą. Nasz klient sprawuje kontrolę nad swoimi zasobami reklamowymi oraz przychodami brutto we własnym adserwerze oraz może prowadzić kampanie wedle własnego uznania.

Korzystny podział przychodów

Opti Digital pobiera jasno określoną stawkę z tytułu przychodu klienta z reklamy programmatic. 

Brak minimalnego czasu obowiązywania. Bez klauzuli wyłączności. Bez opłat licencyjnych za uzyskanie dostępu do raportów. Bez wymogu minimalnej kwoty faktury. 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić generowanie stałego przychodu przez dłuższy okres czasu.

Nasi klienci