Skip to content

Optymalnie monetyzuj zgody uzyskane w trybie cross-consent i przeglądaj wypracowane wyniki dzięki naszemu scentralizowanemu systemowi analityki biznesowej

In this article
Business Intelligence Cross-Consent Opti Digital

Ze zgodą użytkownika, bez jego zgody lub w przypadku braku wyboru ‒ jak optymalnie monetyzować swoje zasoby reklamowe w zależności od sytuacji? OptiDigital proponuje rozwiązanie umożliwiające optymalizowanie monetyzacji w zależności od uzyskanych zgód, a przy tym w pełni zgodne z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Aby ułatwić swoim klientom skuteczne działanie w zróżnicowanych kontekstach, zespół Opti Digital opracował innowacyjne narzędzie analityki biznesowej umożliwiające podmiotom medialnym uzyskanie scentralizowanej wizji czerpania dochodów z wyświetlanych reklam dzięki zgodom uzyskanym w trybie cross-consent. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, czytaj dalej.

Wydawcy zobligowani do korzystania z kilku adserwerów w zależności od uzyskanych zgód

We Francji podmioty medialne zostały zobligowane do przestrzegania nowych wytycznych Krajowej Komisji ds. Informatyki i Wolności Obywatelskich (CNIL), które weszły w życie 1 kwietnia br. W skali europejskiej kwestię alternatyw dla klasycznych plików cookie porusza projekt rozporządzenia ePrivacy 2021. Już rozporządzenie RODO wymusiło na administratorach stron internetowych, aby uzyskiwali od wszystkich użytkowników – jeszcze przed umożliwieniem im dostępu do zawartości – jednoznaczne zgody na wykorzystanie plików przetwarzających dane osobowe.

Jaki jest cel tych przepisów? Podkreślić centralną rolę internauty oraz umożliwić mu kontrolę nad poufnością jego danych osobowych.

Tymczasem większość wydawców mediów internetowych do zarządzania swoimi zasobami reklamowymi korzysta z adserwera Google AdManager. Rozwiązanie to działa wyłącznie za zgodą na zapisywanie plików cookies. Jednocześnie znaczna część mediów cyfrowych decyduje się na alternatywne narzędzie umożliwiające generowanie zysków reklamowych w każdym możliwym przypadku. Nasi wydawcy korzystają w ten sposób z kilku narzędzi adserwingowych, w tym z Google Limited Ads, które najnowsze rozwiązanie adserwingowe stworzone przez OptiDigital znakomicie uzupełnia.

Alternatywa OptiDigital w przypadku braku zgody

Aby przyjść wydawcom z pomocą w dostosowaniu się do unijnych przepisów, wychodzimy naprzeciw ich potrzebom związanym z monetyzacją zasobów reklamowych w każdym możliwym przypadku: ze zgodą użytkownika, bez jego zgody lub w sytuacji braku wyboru. Stworzyliśmy alternatywne narzędzie do analityki monetyzacyjnej w pełni zgodne z przepisami RODO: jest to Opti Digital Ad Server czyli ODAS. Technologia ta umożliwia prowadzenie kampanii reklamowych bez wykorzystywania danych osobowych internautów.

W przypadku niedokonania wyboru wydawca może podeprzeć się swoim uzasadnionym interesem. Tym samym najpierw zwracamy się do Google Limited Ads, aby uprościć naszym wydawcom dostęp do kampanii bezpośrednich oraz kompatybilnych partnerów programatycznych (bez cookies). Następnie natomiast uzupełniamy monetyzację za pomocą ODAS, które umożliwia wygodne posługiwanie się kampaniami programatycznymi, reklamą programatyczną, kampaniami bezpośrednimi albo efektywnościowymi wskazanymi przez wydawcę lub zaproponowanymi przez OptiDigital.

Jeśli natomiast internauta nie wyraża zgody na przetwarzanie swoich danych, bezpośrednio aktywujemy naszą technologię monetyzacyjną OptiDigital Ad Server. Kampanie odzyskiwania zgody umożliwiają zmianę decyzji internauty i udzielenie przez niego na powrót zgody, co przekłada się na optymalizację opłacalności reklamowej. Dla współpracujących z nami wydawców mediów internetowych każdego dnia odzyskujemy setki zgód!

Na korzystanie z naszych innowacyjnych metod uzyskiwania zgody w trybie cross-consent zdecydowało się już ponad 100 wydawców internetowych, wśród nich: Slate.fr, NextPlz.fr, Futura-sciences.com, Clubic.com i wielu innych.

Ujednolicenie danych pozyskiwanych z adserwerów 

Od powstania OptiDigital w 2018 roku opracowujemy nasze narzędzie analityczne, starając się dopasować je do potrzeb wydawców. Aby umożliwić naszym klientom uzyskanie scentralizowanej wizji przychodów reklamowych, stworzyliśmy nowatorski system analityki biznesowej działający w oparciu o zgody uzyskiwane w trybie cross-consent. 

Wszystkie dane z adserwerów wykorzystywane ze zgodą lub bez zgody użytkowników są uwzględniane w tabeli analitycznej, która umożliwia wydawcom podejmowanie strategicznych decyzji i planowanie rozwoju swoich mediów. Dzięki naszemu doświadczeniu w dziedzinie wizualizacji danych dajemy klientom możliwość szczegółowego analizowania i interpretowania efektów prowadzonych przez nich kampanii przez pryzmat uzyskiwanych przychodów reklamowych.

Nasze najnowsze aktualizacje obejmują m.in. możliwość analizy cross-consent, co umożliwia uzyskanie czytelnej wizualizacji przychodów wypracowanych we wszystkich trzech przypadkach: ze zgodą użytkownika, bez jego zgody lub w sytuacji braku wyboru przy uwzględnieniu uzasadnionego interesu wydawcy. Nowatorskość naszego narzędzia reportingowego zasadza się m.in. na możliwości analizowania objętości zasobów, uzyskiwanych przychodów, a także takich wskaźników jak eCPM czy RPM (przychód z tysiąca wyświetleń) w zależności od uzyskania zgody oraz od wykorzystywanego adserwera.

Analiza cross-consent francuskiej strony internetowej

Dzięki naszemu narzędziu do zarządzania każdego dnia współpracujący z nami wydawcy optymalizują swoje przychody zarówno w sytuacji uzyskania, jak i nieuzyskania zgody użytkownika. A jaką strategię monetyzacyjną wybierzesz dla swojej strony internetowej Ty? Jeśli chciałbyś się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc, zapraszamy do kontaktu!

In this article
Share