Skip to content

Zautomatyzowana alokacja ruchu

Automatyczne zarządzanie powierzchnią reklamową z elastyczną wyceną

Kluczowym elementem strategii zarządzania dochodem z reklam jest zapewnienie wydawcom możliwości maksymalizacji przychodów i zarządzania potencjalnym ryzykiem związanym z wahaniami podaży i popytu.

Na czym polega zautomatyzowana alokacja ruchu?

Automatyzacja ruchu jest kluczowa dla zwiększenia przychodów wydawców przy dynamicznej optymalizacji can minimalnych. Podaż i popyt mogą szybko wpłynąć na strategię cen minimalnych, a to z kolei ma znaczenie dla wydawców. Ilość reklam, dla których obowiązują elastyczne ceny, zmniejsza się natychmiastowo, a nowe ceny minimalne oblicza się tak, aby odpowiadały aktualnej podaży i popytowi.

Strategia zarządzania dochodem nie tylko uwzględnia maksymalizację przychodów, ale także ryzyko. W przypadku automatycznej alokacji ruchu wydawcy mogą zarządzać powierzchnią reklamową i maksymalizować przychody, podejmując mniejsze ryzyko, ponieważ strategia cen minimalnych zmienia się wraz podażą i popytem.

Technologia dostępna w ramach pakietu Opti Yield

Najważniejsze korzyści tego rozwiązania

Ufają Nam

Czy chciałbyś skorzystać z tej technologii?